Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling bij een (dreigend) conflict. Onder begeleiding van een neutrale en onpartijdige deskundige, de mediator, gaat u met elkaar in gesprek. Mediation kan worden ingezet bij een burenruzie, een conflict in de familie of op de werkvloer. Maar ook bij een echtscheiding.

Doel van de mediation is altijd: met elkaar komen tot een aanvaardbare oplossing. Een afspraak en/of een afronding die duidelijkheid brengt voor iedereen.

Na de mediation weet u hoe u samen verder kunt. Of hoe u uit elkaar gaat. De mediator biedt structuur, brengt de vastgelopen communicatie weer op gang en zorgt ervoor dat iedereen aan tafel aan bod komt. Zo komt u samen tot de best werkende oplossing.

De volgende slagingspercentages zijn behaald bij meer dan 50 mediations per jaar :

2014
92 % is tot structurele oplossingen gekomen
2015
94 % is tot structurele oplossingen gekomen
2016
98 % is tot structurele oplossingen gekomen

Audrey Roelands

Bij een echtscheiding of conflict is er nooit één waarheid. Er zijn altijd meerdere meningen en waarheden. En altijd spelen emoties een rol. Mediator Audrey Roelands neemt u de scheiding of het conflict niet uit handen. Wel ontrafelt zij samen met u de kluwen aan emoties, pijnpunten en onoverbrugbaar lijkende verschillen. Vertrouwen en wederzijds respect zijn daarbij van het grootste belang. Alleen dan ontstaat er ruimte aan de gesprekstafel. Ruimte voor een ander perspectief en een oplossing of afspraken waar iedereen zich in kan vinden. Zodat u samen verder kunt. Of goed uit elkaar kunt gaan.

Audrey Roelands is opgeleid tot mediator volgens de richtlijnen van de Mediators Federatie Nederland (MfN), voorheen het NMI.

Het MfN is de onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland. De organisatie bewaakt de kwaliteit en de verdere professionalisering van het beroep mediator.

MfN Registermediator Nederlands Mediation Instituut Hight Trust. Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand

Voor wie

Een conflict kost alle betrokkenen energie, tijd, geld en vooral stress. Denk aan een burenruzie waar de hele buurt last van heeft. Of een arbeidsconflict dat de sfeer op de afdeling verziekt. Mediation biedt uitkomst. Een mediationgesprek is betaalbaar en als iedereen meewerkt, is er snel resultaat. In de vorm van een oplossing die de strijdende partijen zelf hebben bedacht. Effectief en toekomstbestendig.

Mediation is niet alleen voor particulieren, maar ook voor organisaties en bedrijven. Mediation wordt onder meer ingezet bij conflicten tussen burger en gemeente/overheid, conflicten met leidinggevenden en/of collega’s op de werkvloer, conflicten in een zakelijke maatschap enzovoort.

Bij echtscheiding

Audrey Roelands is gespecialiseerd in mediation bij echtscheiding. Mediation maakt het proces van scheiden niet minder definitief, maar mogelijk wel minder pijnlijk. Mediation werkt snel en is relatief goedkoop.

Al in een vroeg stadium kan de mediator u helpen bij het maken van afspraken die aanvaardbaar en uitvoerbaar zijn voor u beiden. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werkt u aan respectvol scheiden, zonder strijden.

Zeker als er kinderen in het spel zijn, is het van het allergrootste belang om snel tot werkende afspraken te komen. Met hulp van de mediator zoekt u als ouders naar de beste oplossing voor het hele gezin. U blijft immers samen verantwoordelijk voor het welzijn van uw kind(eren). Mediation biedt u de ruimte en de rust om uw huwelijk op een eerlijke en volwassen manier af te ronden. Nodig voor u en noodzakelijk voor uw kinderen.

Echtscheidingsconvenant

Samen met de mediator stelt u een echtscheidingsconvenant op. Hierin legt u alle gemaakte afspraken vast. Een door u beiden ondertekend convenant wordt vervolgens bekrachtigd door de rechter. Vanaf dat moment zijn de afspraken bindend en is de scheiding een feit.

Ouderschapsplan

Zijn er kinderen in het spel? Dan stelt u samen met de mediator een ouderschapsplan op. In dit plan legt u vast hoe u, na de scheiding, samen de kinderen opvoedt en verzorgt. In goed overleg en vanuit wederzijdse verantwoordelijkheid. Het ouderschapsplan wordt vervolgens beoordeeld en bekrachtigd door de rechter.

Werkwijze en tarieven

Intake en kennismaking

In een eerste gesprek maakt u kennis met de mediator. U vertelt wat de reden voor mediation is en wat u verwacht van de mediation. De mediator neemt alle tijd voor u. Zij vertelt wat haar rol is en hoe de mediation kan verlopen. De kennismaking is vrijblijvend. U bepaalt vervolgens zelf of en hoe u verder gaat.

Mediationovereenkomst

Besluit u de mediation te starten, dan tekenen alle partijen (dus ook de mediator) met elkaar een mediationovereenkomst. U legt hier mee vast dat de mediation een vertrouwelijk proces is. Met andere woorden: alles wat aan de mediationtafel wordt gezegd en besproken, blijft aan mediationtafel.

Soms schakelt u een expert in, als onderdeel van de mediation. U vraagt bijvoorbeeld een jurist of financieel adviseur om advies. Alle betrokken experts tekenen een geheimhoudingsovereenkomst. Want ook zij zijn gehouden aan vertrouwelijkheid.

Maatwerk

U bepaalt samen hoe veel mediationgesprekken nodig zijn. De mediator adviseert, maar stuurt niet. U maakt uw eigen keuzes en u bepaalt uw eigen tempo. Zo komt u tot de oplossing die past.

Afronding en vaststellingsovereenkomst

Bij afronding van de mediation tekent u samen een vaststellingsovereenkomst. In dit document legt u de gemaakte afspraken vast. U onderstreept zo het belang van de afspraken. En u weet ook na enige tijd nog wat er precies is afgesproken.
Soms is het resultaat van de mediation anders dan verwacht. U komt bijvoorbeeld wel op onderdelen, maar niet volledig tot overeenstemming. Dan is dat de winst van de mediation. U weet wat -wel en niet- haalbaar is. Ook dat geeft duidelijkheid.

Tarieven

Mediationgesprek: € 135,- per uur, exclusief BTW en inclusief administratiekosten.
Bedrijven en organisaties kunnen een abonnement afsluiten. Tegen een gezamenlijk afgesproken tarief kunnen meerdere mediations per jaar worden afgenomen.