Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling bij een (dreigend) conflict. Onder begeleiding van een neutrale en onpartijdige deskundige, de mediator, gaat u met elkaar in gesprek. Mediation kan worden ingezet bij een burenruzie, een conflict in de familie of op de werkvloer. Maar ook bij een echtscheiding.

Doel van de mediation is altijd: met elkaar komen tot een aanvaardbare oplossing. Een afspraak en/of een afronding die duidelijkheid brengt voor iedereen.

Na de mediation weet u hoe u samen verder kunt. Of hoe u uit elkaar gaat. De mediator biedt structuur, brengt de vastgelopen communicatie weer op gang en zorgt ervoor dat iedereen aan tafel aan bod komt. Zo komt u samen tot de best werkende oplossing.

Foto van Audrey Roelands

300+ paren geholpen met een slagingspercentage van 96%

Audrey Roelands

Bij een echtscheiding of conflict is er nooit één waarheid. Er zijn altijd meerdere meningen en waarheden. En altijd spelen emoties een rol. Mediator Audrey Roelands neemt u de scheiding of het conflict niet uit handen. Wel ontrafelt zij samen met u de kluwen aan emoties, pijnpunten en onoverbrugbaar lijkende verschillen. Vertrouwen en wederzijds respect zijn daarbij van het grootste belang. Alleen dan ontstaat er ruimte aan de gesprekstafel. Ruimte voor een ander perspectief en een oplossing of afspraken waar iedereen zich in kan vinden. Zodat u samen verder kunt. Of goed uit elkaar kunt gaan.

Audrey Roelands is opgeleid tot mediator volgens de richtlijnen van de Mediators Federatie Nederland (MfN), voorheen het NMI.

Het MfN is de onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland. De organisatie bewaakt de kwaliteit en de verdere professionalisering van het beroep mediator.

MfN Registermediator Hight Trust. Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand

Voor wie

Een conflict kost alle betrokkenen energie, tijd, geld en vooral stress. Denk aan een burenruzie waar de hele buurt last van heeft. Of een arbeidsconflict dat de sfeer op de afdeling verziekt. Mediation biedt uitkomst. Een mediationgesprek is betaalbaar en als iedereen meewerkt, is er snel resultaat. In de vorm van een oplossing die de strijdende partijen zelf hebben bedacht. Effectief en toekomstbestendig.

Woon je in Alphen, Baarle-Nassau, Berkel-Enschot, Chaam, Dongen, Gilze, Goirle, Hulten, Molenschot, Oisterwijk, Riel, Rijen, Tilburg (Reeshof)? Dan ben je van harte welkom op mijn locatie in Gilze.

Bij echtscheiding

Audrey Roelands is gespecialiseerd in mediation bij echtscheiding. Mediation maakt het proces van scheiden niet minder definitief, maar mogelijk wel minder pijnlijk. Mediation werkt snel en is relatief goedkoop.

Al in een vroeg stadium kan de mediator u helpen bij het maken van afspraken die aanvaardbaar en uitvoerbaar zijn voor u beiden. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werkt u aan respectvol scheiden, zonder strijden.

Zeker als er kinderen in het spel zijn, is het van het allergrootste belang om snel tot werkende afspraken te komen. Met hulp van de mediator zoekt u als ouders naar de beste oplossing voor het hele gezin. U blijft immers samen verantwoordelijk voor het welzijn van uw kind(eren). Mediation biedt u de ruimte en de rust om uw huwelijk op een eerlijke en volwassen manier af te ronden. Nodig voor u en noodzakelijk voor uw kinderen.

Echtscheidingsconvenant

Samen met de mediator stelt u een echtscheidingsconvenant op. Hierin legt u alle gemaakte afspraken vast. Een door u beiden ondertekend convenant wordt vervolgens bekrachtigd door de rechter. Vanaf dat moment zijn de afspraken bindend en is de scheiding een feit.

Ouderschapsplan

Zijn er kinderen in het spel? Dan stelt u samen met de mediator een ouderschapsplan op. In dit plan legt u vast hoe u, na de scheiding, samen de kinderen opvoedt en verzorgt. In goed overleg en vanuit wederzijdse verantwoordelijkheid. Het ouderschapsplan wordt vervolgens beoordeeld en bekrachtigd door de rechter.

Werkwijze en tarieven

Intake en kennismaking

In een eerste gesprek maakt u kennis met de mediator. U vertelt wat de reden voor mediation is en wat u verwacht van de mediation. De mediator neemt alle tijd voor u. Zij vertelt wat haar rol is en hoe de mediation kan verlopen. De kennismaking is vrijblijvend. U bepaalt vervolgens zelf of en hoe u verder gaat.

Mediationovereenkomst

Besluit u de mediation te starten, dan tekenen alle partijen (dus ook de mediator) met elkaar een mediationovereenkomst. U legt hier mee vast dat de mediation een vertrouwelijk proces is. Met andere woorden: alles wat aan de mediationtafel wordt gezegd en besproken, blijft aan mediationtafel.

Soms schakelt u een expert in, als onderdeel van de mediation. U vraagt bijvoorbeeld een jurist of financieel adviseur om advies. Alle betrokken experts tekenen een geheimhoudingsovereenkomst. Want ook zij zijn gehouden aan vertrouwelijkheid.

Maatwerk

U bepaalt samen hoe veel mediationgesprekken nodig zijn. De mediator adviseert, maar stuurt niet. U maakt uw eigen keuzes en u bepaalt uw eigen tempo. Zo komt u tot de oplossing die past.

Afronding en vaststellingsovereenkomst

Bij afronding van de mediation tekent u samen een vaststellingsovereenkomst. In dit document legt u de gemaakte afspraken vast. U onderstreept zo het belang van de afspraken. En u weet ook na enige tijd nog wat er precies is afgesproken.
Soms is het resultaat van de mediation anders dan verwacht. U komt bijvoorbeeld wel op onderdelen, maar niet volledig tot overeenstemming. Dan is dat de winst van de mediation. U weet wat -wel en niet- haalbaar is. Ook dat geeft duidelijkheid.

Tarieven

Mediationgesprek: € 165,- per uur, inclusief BTW.

Was uw individuele jaarinkomen in 2021 maximaal € 30.000,- (zonder minderjarige kinderen) of € 42.400,- (met minderjarige kinderen), dan komt u mogelijk (beiden) in aanmerking voor een toevoeging (subsidie) vanuit de Raad voor Rechtsbijstand. In dat geval is de eigen bijdrage voor het traject € 59,- of € 117,- per persoon.
Doordat mediation door de overheid wordt gestimuleerd is dit aanzienlijk lager dan een echtscheidingsprocedure middels een advocaat. Daarnaast wordt u ook nog getoetst op uw vermogen. Op de website www.rechtsbijstand.nl kunt u alle informatie hierover vinden.

Ervaringen

"Zeer prettige ervaring en snelle reacties. Complimenten voor Audrey, objectief en ook wel warm".
Een cliënt uit Rijen
"Erg vriendelijk en behulpzaam, zeer tevreden".
Een cliënt uit Tilburg (Reeshof)
"Wij hebben de mediation als prettig ervaren en zouden andere ook zeker Audrey aanbevelen".
Een cliënt uit Goirle
"Blij met de rust en onpartijdigheid".
Een cliënt uit Baarle-Nassau
"Ik ben super tevreden over de gang van zaken, o.a. de onpartijdigheid, de snelheid en bereikbaarheid".
Een cliënt uit Dongen
"Hoewel het niet de gemakkelijkste gesprekken zijn vond ik door de rol van Audrey dat het een prettige sfeer bleef waarin alles bespreekbaar was. Daarnaast vond ik de "bewaking" van elkaars belangen prettig en dat Audrey door de juiste vragen dit in balans wist te houden. Ik vind het hele proces goed en constructief verlopen".
Een cliënt uit Rijen
"Ik ben erg tevreden over het verloop en de hulp. Ook de tijdsindeling was goed".
Een cliënt uit Gilze
"Ik heb jou hulp als zeer adequaat, warmhartig en professioneel ervaren".
Een cliënt uit Rijen
"Het was geen ingewikkeld traject omdat we geen mediation nodig hadden om een geschil op te lossen. Wij waren enkel op zoek naar een professionele begeleiding om alles goed te regelen en die hebben we gekregen".
Een cliënt uit Tilburg (Reeshof)